ประกาศเทศบาลนครอุดรธานี เรื่องการรับโอนและย้ายพนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่างของเทศบาล

วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, October 12, 2022
จำนวนผู้เข้าชม: 217