ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าโดเมนโฮสต์และระบบ SMS เว็บไซต์ khlangud.net สำหรับระบบเงินเดือนออนไลน์ สำนักคลัง เทศบาลนครอุดรธานี ระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับบริการประชาชน

 

 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางกำหนดและปิดประกาศ

วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, September 28, 2022
จำนวนผู้เข้าชม: 88