บันทึกทรงจำ ๑๒๙ ปี อุดรธานี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ลานหน้าพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

 

 

บันทึกทรงจำ ๑๒๙ ปี อุดรธานี 
๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ 
ณ ลานหน้าพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี
.
รำลึก ๑๘ มกราคม ๒๔๓๖ เมื่อครั้งพลตรี 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม 
ตัดสินพระทัยสร้างบ้านแปงเมือง “อุดรธานี”
.
รำบวงสรวง ถวายสักการะและน้อมรำลึกพระผู้ก่อตั้ง
เมืองอุดรธานี พลังศรัทธายิ่งใหญ่ที่ครั้งหนึ่ง
ถูกบันทึกไว้ในกินเนสส์บุ๊ก สืบทอดอย่างไม่ขาดช่วง 
ด้วยการผนวกเทคโนโลยีให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม
อย่างปลอดภัย ตามวิถีใหม่ (New Normal)
.
“ลุ่มน้ำโขงเกมส์” ย้ำศักยภาพเมือง ผสานวัฒนธรรมร่วม
นานาชาติ สร้างความเป็นไปได้ใหม่ กับก้าวไปข้างหน้า
อย่างไม่หยุดยั้ง แม้ในภาวะวิกฤต สู่การเป็นเมืองกีฬา 
(Sports city) อย่างเป็นรูปธรรมด้วยการยกระดับ
กีฬาพื้นถิ่นสู่สากลซึ่งจะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจ 
ทั้งในทางตรงและทางอ้อม จากการส่งออก
นักกีฬาอาชีพ และกิจกรรมส่งเสริมบรรยากาศ
การท่องเที่ยวของเมืองอย่างมีอัตลักษณ์
.
การแสดงทรงคุณค่า และเปี่ยมความหมาย จากวงคีตกวี 
.
เก่ง ธชย ที่ตั้งใจมอบเสภา ๑๒๙ ปี อุดรธานี ไว้ว่า
“ร้อยยี่สิบเก้าปี อุดรธานี ศรีอารยะ
แดนธรรมะ แหล่งศรัทธา ร่วมสมัย
หนองประจักษ์ คู่เมือง รุ่งเรืองไกล
อีกบ้านเชียง อารยธรรมใหญ่ คู่แผ่นดิน
หนองบัวแดง งามสม อุดมอุดรฯ
วัดป่าภูก้อน แหล่งบวร พุทธศิลป์
คำชะโนด แดนศักดิ์สิทธิ์ วังนาคินทร์
ล้วนงามยิ่ง แดนดิน ถิ่นอุดรฯ”
.
ปิดท้ายความประทับใจด้วยการแสดงโขน  
เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด “กลลักสีดา พระรามารบทศพักตร์”   
จากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี   
.
ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในบันทึกทรงจำ
และก้าวเข้าสู่ปีที่ ๑๒๙ ของ "อุดรธานี" 
บ้านอันเป็นที่รักของเราทุกคนอย่างสง่างามไปด้วยกัน
.
CR.ภาพ: ชมรมถ่ายภาพจังหวัดอุดรธานี
 
 
วันที่เผยแพร่: 
Thursday, January 20, 2022
จำนวนผู้เข้าชม: 821