กรณีบัตรประจำตัวประชาชนสูญหาย   ปัจจุบันไม่ต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ

                สามารถมาแจ้งที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครอุดรธานีได้เลย

 

จำนวนผู้เข้าชม: 220