นายอาทิตย์ นามบุตร ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครอุดรธานี ประชุมเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งและสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลนครอุดรธานี

Wednesday, February 24, 2021

 

           เทศบาลนครอุดรธานี โดย นายอาทิตย์ นามบุตร ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครอุดรธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พนักงานเทศบาล ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี วัตถุประสงค์ในการประชุม เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รวมทั้งอำนาจหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี และสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และประธานในการประชุม ได้เน้นย้ำกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง และพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม วางตัวเป็นกลาง เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับประชาชน ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง และสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลนครอุดรธานี

ดาวน์โหลด PDF :

จำนวนผู้เข้าชม: 389