ทรงพระเจริญ

๒๙ เมษายน วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ
มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
ทรงพระเจริญ
 
ควรมิควรสุดแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี

 

วันที่เผยแพร่: 
Thursday, April 29, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 25