ตารางกำหนดการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ตารางกำหนดการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ภายในชุมชนเขตเทศบาลนครอุดรธานี เขต 2 ประจำปี 2564 รอบวันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 – วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564

1. วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564

เช้า 09.30-12.00 น. ที่ บ้านห้วย 1 ณ บ้านประธานชุมชนฯ

บ่าย 13.00-15.00 น. ที่ ชุมชนเวียงพิงค์ ณ บ้านประธานชุมชนฯ

2. วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564

เช้า 09.30-12.00 น. ชุมชนมธุรส ณ บ้านประธานชุมชนฯ

บ่าย 13.00-15.00 น. ชุมชนเวียงพิงค์  (จันทร์สว่าง) ณ บ้านประธานชุมชนฯ

 

 

วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, July 7, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 290