ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เข้ารับพรกับคุณยายบุษบงก์ สังขวงษ์ อายุ 102 ปี

เช้าวันที่ 21 ตุลาคม 2564 วันออกพรรษา ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เข้ารับพรกับคุณยายบุษบงก์ สังขวงษ์ อายุ 102 ปี 
เป็นคนเก่าแก่ และเป็นผู้สูงอายุ ที่มีอายุมากที่สุดในชุมชนบ้านจิก ร่วมรับฟังและสนทนากับคุณยาย พร้อมด้วยนางรุ่งนภา ไพรซ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี 
เขต 2 นายสามัญ พฤฒิสาร สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี เขต 4 นางกษิรา พฤฒิสาร ประธานชมรมผู้สูงอายุชุมชนบ้านจิก และสมาชิกชมรมผู้สูงอายุชุมชนบ้านจิก
จำนวนผู้เข้าชม: 1,251