ณ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมห้วงเดือนมกราคม พ.ศ.2566

 

 

ดร.หรั่ง-ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นำคณะผู้บริหารฯ ข้าราชการ ประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมห้วงเดือนมกราคม พ.ศ.2566
ณ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี  ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมห้วงเดือนมกราคม พ.ศ.2566 นี้ โดยวาระการประชุม ประกอบด้วย
• การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
• การจัดกิจกรรมวันครู ประจำปี 2566
• การเตรียมจัดงานวันที่ระลึกการก่อตั้งเมืองอุดรธานี ปีที่ 130 และการรำบวงสรวงกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม
• การจัดกิจกรรมเทศกาลตรุษจีนอุดรธานี 2566
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ (เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566)
ภาพข่าว
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครอุดรธานี

 

 

 

 

วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, January 11, 2023
จำนวนผู้เข้าชม: 34