สามารถโทรศัพท์สอบถาม  ดังนี้

                   เบอร์โทรศัพท์กลาง  (042) 325176 - 85

-         งานทะเบียนราษฎร (แจ้งเกิด, แจ้งตาย, ย้ายที่อยู่)    ต่อ  1015,  1019

-         งานบัตรประจำตัวประชาชน                                    ต่อ  1006,  1022

งานสอบสวนด้านการทะเบียนราษฎร และ บัตรฯ ต่อ  1034

 

จำนวนผู้เข้าชม: 193