คุยกับนายก

         ในเดือนกันยายนนี้ เป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ 2562 แล้วครับ สำหรับโครงการที่เทศบาลนครอุดรธานีได้ดำเนินการในปีงบประมาณนี้ก็มีหลากหลายโครงการด้วยกัน ซึ่งเรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานถนน ทางเท้า ลำคลอง กล้อง CCTV หรือการดูแลสวัสดิการสังคม ความเป็นอยู่ที่ดี พัฒนาเรื่องของสิ่งแวดล้อม สร้างเมืองสีเขียว สร้างอัตลักษณ์ให้กับเมือง และปรับปรุงการให้บริการอย่างครบวงจร ทั้งนี้เพื่อให้เมืองอุดรเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน และในเดือนหน้าเราก็จะก้าวเข้าสู่ปีงบประมาณ 2563 กันแล้ว ซึ่งการดำเนินโครงการต่างๆ ของเทศบาลนครอุดรธานีก็จะสานต่อให้ดียิ่งขึ้นครับ ในช่วงต้นปีก็มีงานเทศกาลสำคัญมากมาย เช่น ถนนอาหารเทศกาลตรุษจีนอันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองอุดร เป็นต้น มาเตรียมพบกับโครงการที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีหน้าไปด้วยกันนะครับ

         และอีกหนึ่งงานสำคัญที่ชาวอุดรต่างเฝ้ารอ ก็คือ งานเฉลิมฉลองก่อตั้งเมือง ปีที่ 127 นั่นเองครับ ในวันที่ 18 มกราคมของทุกปี เมืองอุดรจะถูกแต่งแต้มด้วยสีแสดของผ้าพื้นเมือง และผู้คนต่างก็ร่วมใจกันมารำบวงสรวงต่อกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม บริเวณอนุสาวรีย์ของท่านซึ่งได้มีการปิดปรับปรุงวงเวียนฯ กรมหลวงนี้จะเสร็จสมบูรณ์ ทั้งงานโครงสร้างส่วนของแท่นวางอนุสาวรีย์ ป้ายอธิบายตราพระลัญจกรหรือตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ งานด้านโครงสร้างงานสถาปัตยกรรม คือทางเดิน-วิ่งรอบฐานอนุสาวรีย์ บันได และลานสักการะรวมไปถึงเรื่องของงานไฟฟ้า และงานภูมิทัศน์โดยรอบ พร้อมที่จะย้ายองค์พระอนุสาวรีย์ของท่านกลับมาประดิษฐาน ณ บริเวณวงเวียนกรมหลวงและใช้เป็นสถานที่สำหรับการรำบวงสรวงเหมือนกับในทุกปีครับ

จำนวนผู้เข้าชม: 337