คำแนะนำสำหรับญาติผู้เสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และผู้ประกอบพิธีทางศาสนา

คำแนะนำสำหรับญาติผู้เสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และผู้ประกอบพิธีทางศาสนา

- ห้าม เปิดถุงบรรจุศพเด็ดขาด เนื่องจากจะทำให้เชื้อที่ปนเปื้อนอยู่ในสารคัดหลั่งแพร่กระจายได้

- ผู้ร่วมงานต้องสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง และหมั่นล้างมือ รวมถึงรักษาสุขอนามัยของตนเองตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19

- เมื่อทำพิธีฌาปนกิจแล้วสามารถเก็บเถ้ากระดูกได้ตามปกติ

รู้ไว้ใช่ว่า

- โรงพยาบาลจะบรรจุศพลงถุงซิปกันน้ำ 3 ชั้น และทำความสะอาดภายนอกถุงแล้วจึงไม่มีสารคัดหลั่งปนเปื้อน

 

วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, May 18, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 414