คำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 1075/2564 ลงวันที่ 17 เมย.64 เรื่องปิดสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดโรคและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

คำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 1075/2564 ลงวันที่ 17 เมย.64 เรื่องปิดสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดโรคและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไว้เป็นการชั่วคราว เพื่อทำลายเชื้อและทำความสะอาดสถานที่ให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด จำนวน 3 วัน นับแต่วันที่ 18-20 เมษายน 2564
 
วันที่เผยแพร่: 
Sunday, April 18, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 187