คณะผู้บริหารเทศบาลนครอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สังกัดเทศบาลนครอุดรธานี เข้าร่วมฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด COVID 19

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ที่ โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี นายอาทิตย์ นามบุตร ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ ศรีวิไล รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี นายสุรศักดิ์ ภักดีไทย รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี นายประภาส บุตรอุดม รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี ผู้อำนวยการ และหัวหน้าส่วนราชการ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สังกัดเทศบาลนครอุดรธานี เข้าร่วมฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด COVID-19 โดยนายแพทย์เมธิพจน์ ชาตะเมธีกุล ผู้อำนวยการกองการแพทย์ เทศบาลนครอุดรธานี กล่าวว่าโรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี ได้ทำการฉีดวัคซีนให้กับผู้ที่มีรายชื่อ ซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งจะมีบัตรเฉพาะบุคคล พร้อม QR CODE คิวอาร์โค้ด สำหรับการแสดงตัวตน พร้อมทั้งมีมาตรการป้องกันโรค โดยทุกคนจะต้องผ่านเครื่องเทอร์โมสแกน วัดอุณหภูมิ , ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ , และเดินขึ้นมายังชั้น 2 และนั่งรักษาระยะห่าง เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการเข้าฉีดวัคซีน เริ่มจากพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ เพื่อสอบประวัติ , รับเอกสารประกอบการฉีดวัคซีน , เข้าฉีดวัคซีน , ออกมาพักที่ห้องประชุมตรีวัฒนสุวรรณ เพื่อสังเกตอาการ เป็นเวลา 30 นาที จึงเดินทางกลับได้ และจะได้รับแจ้งวันจะมาฉีดเข็มที่ 2 อีกครั้งต่อไป

วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, April 28, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 361