ข้อแนะนำเตรียมตัวก่อนไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19

ข้อแนะนำเตรียมตัวก่อนไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19

เปิดให้ลงทะเบียนกันไปแล้ว สำหรับการฉีดวัคซีนในกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค จะเริ่มฉีด 7 มิถุนายนนี้ มาดูข้อแนะนำก่อนการฉีดวัคซีน เพื่อให้ปลอดภัยและเกิดผลข้างเคียงน้อยที่สุด ส่งต่อให้พ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่ได้เลย

ที่มา: กรมอนามัย

 

วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, May 18, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 798