ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลตรุษจีนอุดร ๒๕๕๕

 เทศบาลนครอุดรธานี  ขอเชิญชวนเที่ยวงานเทศกาลตรุษจีนอุดร ๒๕๕๕  ระหว่างวันที่  ๒๓ – ๒๕ มกราคม  ๒๕๕๕  ภายในงานมี   ขบวนแห่สิงโต-มังกรทอง  กิจกรรมบนเวที  การประกวดไชน่าแดนซ์  และพบกับการแสดงของศิลปินต่าง ๆ  มากมาย

  

                                                               กำหนดการงานเทศกาลตรุษจีนอุดร  ๒๕๕๕

 

ระหว่างวันที่  ๒๓ – ๒๕  มกราคม  ๒๕๕๕

บริเวณสี่แยกเฉลิมพระเกียรติ ( ถนนประจักษ์ศิลปาคม )

...........................................................................

วันจันทร์ที่  ๒๓ มกราคม  ๒๕๕๕

เวลา ๑๗.๓๐ น.           -  แขกผู้มีเกียรติ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน พร้อมกันบริเวณประตูทางเข้างาน บริเวณสี่แยกเฉลิมพระเกียรติ

เวลา ๑๘.๐๐ น.           -  ประธานในพิธี ( นายแก่นเพชร  ช่วงรังษี ) ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี มาถึงบริเวณประตูทางเข้างาน

-  ขบวนแห่สิงโต – มังกรทอง นำประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติ เข้าสู่บริเวณปะรำพิธี พร้อมจุดปะทัดหมื่นนัด

                             -  การแสดงต้อนรับประธาน

                             -  นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี (นายอิทธิพนธ์  ตรีวัฒนสุวรรณ) กล่าวรายงาน

                             -  ผู้ราชการจังหวัดอุดรธานี ( นายแก่นเพชร  ช่วงรังษี ) กล่าวเปิดงาน

                             -  ประธานมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน

- นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ( นายหาญชัย ทีฆธนานนท์ )

   กล่าวอวยพรเนื่องเทศกาลตรุษจีน

-  นายกสมาคมส่งเสริมพ่อค้าจีนจังหวัดอุดรธานี ( นายชัยโรจน์  แต้รัตนชัย )

   กล่าวอวยพรเนื่องในเทศกาลตรุษจีน

-  ประธานคณะกรรมการศาลเจ้าปู่ – ย่า  สมัยที่ ๖๒ ( นายปรีชา ชัยรัตน์ )

   กล่าว  อวยพรเนื่องในเทศกาลตรุษจีน

เวลา ๑๙.๒๐ น.           -  การแสดงชุดเปิดประตูมังกรสู่...ดินแดนสยาม รอบที่ ๑

เวลา ๑๙.๔๐ น.           -  แฟชั่นโชว์จากแขกรับเชิญกิตติมศักดิ์

เวลา ๒๐.๔๐ น.           -  การแสดงชุดเปิดประตูมังกรสู่...ดินแดนสยาม รอบที่ ๒

เวลา ๒๑.๐๐ น.           -  คอนเสิร์ตจากศิลปินวง ROOM ๓๙

เวลา ๒๒.๐๐น.            -  ( จบกิจกรรมวันที่ ๑ )

วันอังคารที่ ๒๔ มกราคม  ๒๕๕๕

เวลา ๑๗.๓๐ น.           -  ลงทะเบียนการประกวดไชน่าแดนซ์ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี

เวลา ๑๘.๐๐ น.           -  วงดนตรี ( บรรยากาศ )

เวลา ๑๙.๐๐ น.           -  การแสดงลูกหลานสมาคมส่งเสริมพ่อค้าจีนในจังหวัดอุดรธานี ชุดที่ ๑ โรงเรียน

                                  อุดรวิทยา

เวลา ๑๙.๑๐ น.           -  เริ่มการประกวดไชน่าแดนซ์ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี

เวลา ๒๐.๑๐ น.           -  การแสดงลูกหลานสมาคมส่งเสริมพ่อค้าจีนในจังหวัดอุดรธานี ชุดที่ ๒ โรงเรียน

                                  อุดรวิทยา

เวลา ๒๐.๓๐ น.           -  ประกาศผลการประกวดไชน่าแดนซ์ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี

เวลา ๒๐.๕๐ น.           -  การแสดงจากศิลปิน แดน วรเวช

เวลา ๒๒.๐๐ น.           -  จบกิจกรรมวันที่ ๒

วันพุธที่  ๒๕ มกราคม  ๒๕๕๕

เวลา ๑๗.๓๐ น.           -  ลงทะเบียนการปวดกวดไชน่าแดนซ์ รุ่นประชาชนทั่วไป

เวลา ๑๘.๐๐ น.           -  วงดนตรี ( บรรยากาศ )

เวลา ๑๙.๐๐ น.           -  โชว์การแสดงจากโรงเรียนเซนต์แมรี่ ชุดที่ ๑

เวลา ๑๙.๑๐ น.           -  เริ่มการประกวดไชน่าแดนซ์ รุ่นประชาชนทั่วไป

เวลา ๒๐.๑๐ น.           -  โชว์การแสดงจากโรงเรียนเซนต์แมรี่ ชุดที่ ๒

เวลา ๒๐.๒๐ น.           -  ประกาศผลการประกวดไชน่าแดนซ์ รุ่น ประชาชนทั่วไป

เวลา ๒๐.๕๐ น.           -  การแสดงจากศิลปิน  แอม,แกรนด์,รุจ THE  STAR

เวลา ๒๒.๐๐ น.           -  จบกิจกรรมวันที่ ๓

 

หมายเหตุ : การแต่งกาย สวมเสื้อสีแดงเข้าร่วมงาน ฯ

 

จำนวนผู้เข้าชม: 1,192