ขอทราบชื่อผู้เสียภาษี ตรวจสอบข้อมูลในระบบ Ltax 3000 ประเมินภาษีและแจ้งยอดค่าภาษีให้ผู้เสียภาษีทราบ หากผู้เสียภาษีมีรายการแจ้งทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ (แจ้งบ้านว่าง/ห้องว่าง) หรือมีทรัพย์สินหลายรายการ ซึ่งต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ จะขอเบอร์โทรศัพท์ของผู้เสียภาษีเพื่อคิดต่อกลับ   และแจ้งยอดค่าภาษี ต่อไป

 

จำนวนผู้เข้าชม: 191