ขยายเวลาการรับโอนพนักงานครูเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สายงานผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

 

วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, August 10, 2022
จำนวนผู้เข้าชม: 292