การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและมาตรการที่เกี่ยวข้อง ตามไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อไวรัสCOVID-19 รายที่ 316 - 329

วันที่ 29 เมษายน 2564 สน.การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุดรธานี ร่วมกับ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี และ สนง.สาธารณสุขอำเภอเมืองอุดรธานี ดำเนินการเฝ้าระวังประชาสัมพันธ์ให้ความรู้สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตนและตรวจแนะนำ รวมทั้งติดตามการจัดพื้นที่ บริการของสถานที่สาธารณะ ตลาด สถานที่ประกอบการ ร้านค้าและสถานที่บันเทิง ให้เป็นไปตามมาตรการ เว้นระยะห่าง การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและมาตรการที่เกี่ยวข้อง ตามไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายที่ 316 - 329 รวมทั้งสิ้น 18 แห่ง ประกอบด้วย
1) โรงแรม The O2 บ้านเหล่า ซอย 2 หนองสิม
2) ร้านลำภูหมูกระทะ ซอยกำนัน
3) ร้านโต๊ะบอล ซอยกำนัน
4) คลินิกหมอเกรียงศักดิ์ ถนนโพศรี
5) ร้าน Big Camera สาขาเซ็นทรัลอุดรธานี
6) ตลาดสวัสดิการมณฑลทหารบกที่ 24
7) วัดโยธานิมิต ถนนทหาร
8) ร้าน som som eye brown
9) ร้านสะดวกซื้อ (7-11) ซอยยูคอน
10) ร้านกาแฟ เบลลินนี่ UD TOWN
11) ตลาดแม่บุญศรีและตลาดเมืองทอง
12) สหกรณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี
13) สำนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานี
14) ทำความสะอาดถนนและพ่นยาฆ่าเชื้อ ถนนอุดรดุษฎี จากสี่แยกตลาดบ้านห้วยถึงวงเวียนกรมหลวงประจักษ์ฯ
15) ทำความสะอาดถนนและพ่นยาฆ่าเชื้อ ถนนอุดรดุษฎีหน้าปั๊มปตทถึงสี่แยกตลาดบ้านห้วย
16) ทำความสะอาดและฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค ถนนทหารจากกรมหลวงประจักษ์ถึงกองบิน๒๓
17) ล้างถนนนิตโยขาเข้าจากรอบเมื่องถึงซอยเจริญสุขหน้าบิ๊กซี
18) ล้างที่พักผู้โดยสารหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 

วันที่เผยแพร่: 
Thursday, April 29, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 46