การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและมาตรการที่เกี่ยวข้อง ตามไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อไวรัสCOVID-19 รายที่ 250 – 269

วันที่ 25 เมษายน 2564 สน.การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุดรธานี ร่วมกับ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี และ สนง.สาธารณสุขอำเภอเมืองอุดรธานี ดำเนินการเฝ้าระวังประชาสัมพันธ์ให้ความรู้สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตนและตรวจแนะนำ รวมทั้งติดตามการจัดพื้นที่ บริการของสถานที่สาธารณะ ตลาด สถานที่ประกอบการ ร้านค้าและสถานที่บันเทิง ให้เป็นไปตามมาตรการ เว้นระยะห่าง การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและมาตรการที่เกี่ยวข้อง ตามไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายที่ 250 – 269 รวมทั้งสิ้น 26 แห่ง ประกอบด้วย
1) HARBORLAND TUKCOM UDONTHANI
2) เดอะ พรรณราย โฮเต็ล
3) ตรวจติดตามมาตรการป้องกันโควิด 19 ตลาดร่มขาว
4) ร้าน Dose Factory
5) ล้างถนนเทพารักษจากซอยหลวงพ่อพิบูลย์ถึงวงเวียนหลังตลาดโพศรี
6) ล้างถนนหลังโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
7) หมู่บ้านสมโภชน็อคแลนด์ ถนนพรมประกาย
8) ร้าน Beyond สาขาอาชีวะ
9) ร้านบัวจิ้มจุ่ม ถนนโพศรี”
10) ร้านแฮปปี้ เซเว่นเดย์
11) ร้าน PIZZA company ยูดีทาวน์
12) กัลปพฤกษ์ แกรนด์ พาร์ค คอนโดมิเนียม ถนนศรีชมชื่น
13) ร้าน หม่องนี่ ริมหนองประจักษ์
14) ตลาด มทบ.24 (ตลาดหนองขอนกว้าง)
15) ตลาดไทยอิสาน
16) ตลาดเทศบาล 1
17) ร้านก๋วยเตี๋ยวฮองเฮา ถนนนเรศวร
18) ตลาดหนองบัว
19) หอพักคอมฟอร์ดเพลส ซอยเทพบุรี 1
20) ร้านวัวคึก สาขา 3 หลังโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
21) ร้าน KFC สาขายูดีทาวน์
22) สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี
23) ร้าน เอส บาร์บีคิว
24) คลินิกหมอชัชวาลย์ ถนนนิตโย
25) ร้านผักบุ้งเหิรฟ้า ถนนโพศรี
26) ตลาดเริ่มอุดม (ตลาดปรีชา)

 

วันที่เผยแพร่: 
Monday, April 26, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 39