การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและมาตรการที่เกี่ยวข้อง ตามไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายที่ 129 – 142

วันที่ 19 เมษายน 2564 สน.การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุดรธานี ร่วมกับ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี และ สนง.สาธารณสุขอำเภอเมืองอุดรธานี ดำเนินการเฝ้าระวังประชาสัมพันธ์ให้ความรู้สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตนและตรวจแนะนำ รวมทั้งติดตามการจัดพื้นที่ บริการของสถานที่สาธารณะ ตลาด สถานที่ประกอบการ ร้านค้าและสถานที่บันเทิง ให้เป็นไปตามมาตรการ เว้นระยะห่าง การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและมาตรการที่เกี่ยวข้อง ตามไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายที่ 129 – 142 รวมทั้งสิ้น 12 แห่ง ประกอบด้วย 1) ตลาดไทยอีสาณ 2) หอพักสตรีทองคำ ซอยทองคำอุทิศ 3) Amezon สาขาถนนศรีสุข 4) วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 5) ร้านไอศกรีมนมหนองโพ ตรงข้ามโรงพยาบาลเอกอุดร 6) หอพักสิริวรา แมนชั่น 7) ร้านส้มตำเจ้ไก่8.หอพักเสาวลักษณ์ ถนนธรมมเจดีย์ 9) หอพักณัฐริตตา 10) ร้าน สน.น้ำปั่น (ร้านนม/อาหารตามสั่งหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี) 11) ร้าน DTAC ชั้น 2 เซนทรัลพลาซ่า 12) ร้านอุดรแจ่วฮ้อน สาขารังษิณา ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะและตลาด ให้เป็นไปตามมาตรการการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 1) สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1 2) ล้างตลาดร่มขาวทุ่งศรีเมือง”

วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, April 20, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 32