การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและมาตรการที่เกี่ยวข้อง ตามไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายที่ 86 - 97

วันที่ 17 เมษายน 2564 สน.การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุดรธานี ร่วมกับ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี และ สนง.สาธารณสุขอำเภอเมืองอุดรธานี ดำเนินการเฝ้าระวังประชาสัมพันธ์ให้ความรู้สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตนและตรวจแนะนำ รวมทั้งติดตามการจัดพื้นที่ บริการของสถานที่สาธารณะ ตลาด สถานที่ประกอบการ ร้านค้าและสถานที่บันเทิง ให้เป็นไปตามมาตรการ เว้นระยะห่าง การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและมาตรการที่เกี่ยวข้อง ตามไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายที่ 86 - 97 รวมทั้งสิ้น 15 แห่ง ประกอบด้วย 1) โรงแรมวีธาราบูธิคโฮเต็ล2) ร้าน U Fitness ตลาดปรีชา 3) หอพักดารณีแมนชั่น4) 7-Eleven สาขาเทศบาลนครอุดรธานี5) ร้านหนองใหญ่หมูกระทะ 6) ก๋วยเตี๋ยวป้าไก่นายเอี้ยง7) คอนโดลุมพินี ยูดีทาวน์ 8.วิทยาลัยเทคนิค แผนกช่างยนต์9) ร้านแหนมคลุก ศูนย์อาหารยูดีทาวน์10) ร้านข้าวมันไก่ (ร้านเป็นหนึ่ง)11) ร้าน Talewiz สาขา Bigc อุดรธานี12) ศูนย์อาหารห้างบิ๊กซี13) ร้าน Watson เซ็นทรัลพลาซ่า14) ร้าน Best cut หน้าโรงเรียนเทศบาล 1015) ร้านโอโตยะ (ปิ้งย่าง) เซ็นทรัลพลาซ่า ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะและตลาด ให้เป็นไปตามมาตรการการเฝ้าระวังป้องกันควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 17 เมษายน 2564 ประกอบด้วย1) สวนสาธารณะหนองประจักษ์2) บริเวณฟุตบาท ทางเท้า ด้านหน้าตลาดหนองบัว3) ตลาดเทศบาล 24) บริเวณหน้าโรงพยาบาลอุดรธานี 5) ศาลาที่พักผู้โดยสารหน้าที่ว่าการอำเภอ

 

วันที่เผยแพร่: 
Saturday, April 17, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 42