การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและมาตรการที่เกี่ยวข้อง ตามไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายที่ 53 - 68

วันที่ 15 เมษายน 2564 สน.การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุดรธานี ร่วมกับ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี และ สนง.สาธารณสุขอำเภอเมืองอุดรธานี ดำเนินการเฝ้าระวังประชาสัมพันธ์ให้ความรู้สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตนและตรวจแนะนำรวมทั้งติดตามการจัดพื้นที่ บริการของสถานที่สาธารณะ ตลาด สถานที่ประกอบการ ร้านค้าและสถานที่บันเทิง ให้เป็นไปตามมาตรการ เว้นระยะห่าง การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและมาตรการที่เกี่ยวข้อง ตามไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายที่ 53 - 68 รวมทั้งสิ้น 17 แห่ง มีการตรวจล้างทำความสะอาดภายในตลาดสดของเทศบาล พื้นที่เสี่ยงและพื้นที่สัมผัสโรคตามรายงานการสอบสวนโรค เพื่อเป็นการระงับการแพร่ระบาดของโรค ประกอบด้วย1) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เทสโก้ - โลตัสรังษิณา อุดรธานี 2) Swensens เทสโก้ - โลตัส รังษิณา อุดรธานี 3) Topworld Udonthani (ท็อปเวิลด์ อุดรธานี) 4) ร้านลาบปลายายนวล สี่แยกบ้านหนองใหญ่ 5) เลอลักษณ์ เรสซิเดนซ์ อุดรธานีซอยหนองบัว3 6) แม็คโครอุดรธานี 7) Big C (บิ๊กซี อุดรธานี 1 สันตพล) 8.านสะพานบุญ ขายสังฆภัณฑ์ใต้สะพานลอยตลาดหนองบัว 9) มูลนิธิส่งเสริมธรรม จังหวัดอุดรธานี 10) คณะจิตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 11) ร้านข้าวมันไก่ สามย่าน แยกคอกม้า 12) ร้านเดอะฟอร์เรส 13) ร้านจอนข้าวมันไก่ แยกคอกม้า 14) ศูนย์ DTAC สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า 15) ร้านอาหาร yayoi สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า 16) ร้านน้ำหอม Dior สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า 17) ร้าน Depper แผนกขายเสื้อผ้า เซ็นทรัลพลาซ่า ชั้น 2 18) ร้าน Sanrio แผนกเสื้อผ้าเด็กอ่อน เซ็นทรัลพลาซ่า ชั้น 3 19) ล้างถนนเทศา บริเวณจำหน่ายอาหารเช้า20) ล้างที่พักผู้โดยสารหน้าราชภัฎอุดรธานี

 
วันที่เผยแพร่: 
Thursday, April 15, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 30