การรับโอนและย้ายพนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่างของเทศบาล

 

 

วันที่เผยแพร่: 
Friday, October 7, 2022
จำนวนผู้เข้าชม: 223