การรับจองตั๋วเครื่องบินและการขายกรมธรรม์ประกันชีวิต ถือเป็นธุรกิจบริการ ไม่ถือเป็นพาณิชยกิจที่ต้องจด ทะเบียนพาณิชย์

 

จำนวนผู้เข้าชม: 202