การปรับปรุงพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี ระยะที่ 3

เข้าสู่การปรับปรุงในระยะที่สาม ซึ่งเป็นระยะสุดท้ายแล้วสำหรับพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี ที่ก่อนหน้านี้ ในระยะแรก มีการปรับปรุงตัวอาคารพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการภายใน

ระยะที่ 2 คือการสร้างอาคารอเนกประสงค์หลังใหม่

และระยะที่ 3 นี้ จะเป็นการปรับปรุงพื้นที่โดยรอบพิพิธภัณฑ์

 

จำนวนผู้เข้าชม: 196