การดำเนินการ เฝ้าระวังประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนและทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี ได้มีการดำเนินการ เฝ้าระวังประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนและทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ ตลาดภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ให้เป็นไปตามมาตรการเว้นระยะห่าง การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค รวมทั้งติดตามไทม์ใลน์ของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายที่ 414 - 423 รวมทั้งสิ้น 7 แห่ง

 

วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, May 18, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 373