ถือเป็นหลักแหล่งถาวรต้องจดทะเบียนพาณิชย์ทั้งนี้ ต้องระบุสถานที่ในการจดทะเบียนให้ชัดเจน

 

จำนวนผู้เข้าชม: 215