22 กันยายน 2566    46

#ชุมชนโพธิสมภรณ์ : โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ชุนชนโพธิสมภรณ์ เขต 1

#ชุมชนโพธิสมภรณ์ : โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ชุนชนโพธิสมภรณ์ เขต 1 🤟🏻🧡
ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนโพธิสมภรณ์ รองแป๊ะ-อริยะ แต้สุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุชุมชนโพธิสมภรณ์ โดยมีวิทยากร จาก รพ.สต.เชียงยืน อสม. และชมรมผู้สูงอายุชุมชนโพธิสมภรณ์ เข้าร่วมกิจกรรม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2566 เพื่อให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ เรื่อง หลักการดูแลสุขภาพ 3 อ 5 ส และอาหารปลอดภัยในท้องถิ่น การดูแลสุขภาพ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในชุมชน มีความรู้ มีขวัญกำลังใจในการที่จะพัฒนาดูแลรักษาตนเองให้มีสุขภาพแข็งแรง และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของคนในชุมชนร่วมกันต่อไป


ไฟล์ภาพ


ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด

Image

สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี

Udonthani Municipality

ถนน.อธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอ เมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

udoncity@udoncity.go.th

Tel : 042-325-176 ถึง 85 ต่อ 7001, 8601, 8602

Fax : 042-221-159, 042-326-456

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้ 17
เดือนนี้ 220
ทั้งหมด 4536611

© 2023 Development BY งานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน All Rights Reserved