22 กันยายน 2566    114

[#เลาะรั้วโรงเรียน] โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ต้อนรับคณะตรวจประเมิน “โรงเรียนปลอดขยะ” (ZERO WASTE SCHOOL) ปี 2566 (ระดับประเทศ) วันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์

[#เลาะรั้วโรงเรียน] 🚸💚 โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ต้อนรับคณะตรวจประเมิน “โรงเรียนปลอดขยะ” (ZERO WASTE SCHOOL) ปี 2566 (ระดับประเทศ)
วันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ นางคณิตา ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย พ.ต.อ.อารี สินธุรา รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นายนิทัศน์ น้อยจันอัด รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี รองปลัดเทศบาล ผอ.สำนัก บุคลากรทางการศึกษาและคณะครูนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ร่วมรับคณะตรวจประเมินโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2566 (ระดับประเทศ) นำโดย นายไพศาล ผดุงศิริกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะกรรมการตรวจประเมิน นางธนพร แก้วชารุณ ผอ.โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ กล่าวว่า ทางโรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ได้รับการคัดเลือกเพื่อให้สถานศึกษาเป็นองค์กรต้นแบบในการจัดการเรียนรู้และสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนและบุคลากรเกิดความรัก และหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา รวมทั้งนำนวัตกรรมโรงเรียนปลอดขยะ มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยอาศัยหลัก 3Rs ได้แก่ Reduce ใช้น้อย Reuse ใช้ช้ำ Recycle นำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อสู่ขบวนการแปรรูปโดยมีแนวคิดที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและชุมชนให้เกิดความเข้าใจที่จะจัดการขยะ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้จิตสำนึกร่วมสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อนำไปสู่โรงเรียนปลอดขยะอย่างยั่งยืนต่อไป


ไฟล์ภาพ


ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด

Image

สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี

Udonthani Municipality

ถนน.อธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอ เมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

udoncity@udoncity.go.th

Tel : 042-325-176 ถึง 85 ต่อ 7001, 8601, 8602

Fax : 042-221-159, 042-326-456

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้ 20
เดือนนี้ 223
ทั้งหมด 4536614

© 2023 Development BY งานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน All Rights Reserved