19 เมษายน 2566    287

สรุปสถิติการใช้บริการเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อมูลสถิติการให้บริการขอดูและสำเนาภาพระบบกล้องวงจรโทรทัศน์วงจรปิดเทศบาลนครอุดรธานี
ทะเบียนผู้ประกอบการที่มาติดต่อ ณ เคาร์เตอร์บริการชั้น G สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ส่วนพัฒนารายได้ สำนักคลัง
สถิติการให้บริการของสนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
สถิติการให้บริการของห้องสมุดประชาชน เทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
สถิติการให้บริการผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี
สถิติแสดงจำนวนผู้ทำบัตรจำแนกตามการขอทำบัตรในและนอกเขตสำนักทะเบียน
สรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครอุดรธานี
สรุปผลการดำเนิงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ จำแนกตามช่องทางร้องทุกข์
สรุปสถิติยอดผู้ป่วยที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

 
Image

สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี

Udonthani Municipality

ถนน.อธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอ เมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

udoncity@udoncity.go.th

Tel : 042-325-176 ถึง 85 ต่อ 8001, 8002, 7001

Fax : 042-221-159, 042-326-456

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้ 221
เดือนนี้ 9002
ทั้งหมด 4556196

© 2023 Development BY งานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน All Rights Reserved