คณะผู้บริหารเทศบาลนครอุดรธานี

  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  เลนานุการนายกเทศมนตรี
  โทรศัพท์: 
  0979965338
  ตำแหน่ง: 
  เลขานุการนายกเทศมนตรี
  โทรศัพท์: 
  0896235425
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
  ตำแหน่ง: 
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
  มือถือ: 
  08 1965 4705
  ตำแหน่ง: 
  รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
  มือถือ: 
  08 1545 5755
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
  มือถือ: 
  09 3392 5662
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
  ตำแหน่ง: 
  รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
  มือถือ: 
  0977675555
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
  มือถือ: 
  06 5639 3565
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
  มือถือ: 
  06 5639 3565
  ตำแหน่ง: 
  รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
  มือถือ: 
  0977675555
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
  มือถือ: 
  09 3392 5662
  ตำแหน่ง: 
  รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
  มือถือ: 
  08 1545 5755
  ตำแหน่ง: 
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
  มือถือ: 
  08 1965 4705
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
  ตำแหน่ง: 
  เลขานุการนายกเทศมนตรี
  โทรศัพท์: 
  0896235425
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  เลนานุการนายกเทศมนตรี
  โทรศัพท์: 
  0979965338