5ย ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

5 ย. คือ

1) อย่าแหย่ ให้สุนัขโมโห โกรธ

2) อย่าเหยียบ หาง หัว ตัว ขา หรือทำให้สุนัขหรือสัตว์ต่างๆ ตกใจ

3) อย่าแยก สุนัขที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่า

4) อย่าหยิบ ชามข้าวหรือย้ายอาหารขณะที่สุนัขกำลังกินอาหาร

5) อย่ายุ่ง หรือเข้าใกล้กับสุนัขหรือสัตว์ต่างๆ นอกบ้านที่ไม่มีเจ้าของหรือไม่ทราบประวัติ

จำนวนผู้เข้าชม: 831