1 post / 0 new
Anonymous (not verified)
anonymous user
แจ้งพบเห็น สายไฟฟ้าขาดชำรุดห้อยลงพื้นทำให้เกิดอุบัติเหตุ

เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุดรธานี

ดิฉันขอแจ้งกับทางเทศบาลนครอุดรธานี เรื่องพบเห็นสายสีดำ ไม่แน่ใจว่าเป็นสายไฟฟ้าหรือว่าสายโทรศัพท์ชำรุด, ขาดจำนวนหลายเส้น และห้อยระโยงระยางลงมาสู่พื้นถนน ทำให้รถสัญจรไปมาไม่สะดวก (สถานที่คือ บริเวณปากซอยหนองบัว1 ข้างร้านเปี๊ยกมาร์ท) และหลายครั้งมีรถจักรยานยนต์และรถยนต์เกี่ยวเอาสายสีดำนั้นไปด้วย ทำให้เกิดอุบัติเหตุรถล้ม บาดเจ็บ ทำให้เสาปูนที่สายสีดำเกาะอยู่ก็เกิดเอียงลงมาคล้ายกับเสาจะล้ม

เนื่องจากดิฉันไม่ทราบว่าจะแจ้งไปยังหน่วยงานใด จึงอยากให้ทางเทศบาลฯ ดำเนินการให้โดยด่วน และประสานงานฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไข
และขอให้ทางเทศบาลฯ แจ้งผลการแก้ไขปัญหานี้แก่ให้ข้าพเจ้าทราบภายใน 15 วันหลังจากที่ข้าพเจ้าได้ส่งข้อบันทึกร้องเรียนฉบับนี้ให้ทางเทศบาลฯ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ
นางสาวกาญจนา สารสิน
086-3566828, 0611479103
เวลาที่สะดวกติดต่อ 09.00-16.00 น.

Vote: 
Vote up!
Vote down!

Points: 0

You voted ‘up’

จำนวนผู้เข้าชม: 240