ายธนดร พุทธรักษ์ (ดร.หรั่ง) นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เข้าตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเทศบาล ๓

วันศุกร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 นายธนดร  พุทธรักษ์ (ดร.หรั่ง) นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี  พร้อมด้วยนายวัชระพล  ขาวขำ  รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ,นายยิ่งใหญ่  กองทอง สจ.อุดรธานี เขต 9,  นางกนกอร  ไชยมูล  ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาและผู้บริหารจากสำนักการศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี เข้าตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านเหล่า โดยสังเกตกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมอื่นๆ ที่พบเห็นขณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พร้อมรับชมการนำเสนอข้อมูล จากนั้นสอบถามผู้บริหารโรงเรียนหัวหน้างานทั้ง 4 ฝ่าย และมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านเหล่าในครั้งนี้

จำนวนผู้เข้าชม: 173