อาคารท้องฟ้าจำลอง เทศบาลนครอุดรธานี

อาคารท้องฟ้าจำลอง เทศบาลนครอุดรธานี

จำนวนผู้เข้าชม: 5,600