สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Wednesday, May 5, 2021

สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ส่วนพัฒนารายได้ สำนักการคลัง เทศบาลนครอุดรธานี ประจำเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564 (รอบ 6 เดือนแรก)

 

ดาวน์โหลด PDF :

จำนวนผู้เข้าชม: 710