นางจุราภัส รูปดี

ตำแหน่ง: 
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์: 
042 -325176-85 ต่อ 1400
มือถือ: 
-
จำนวนผู้เข้าชม: 2,147