1 post / 0 new
Anonymous (not verified)
anonymous user
ร้องเรียนพนักงาน

วันที่ 3 มิ.ย.58 เวลาประมาณ 14.00 น.ดิฉันไปติดต่อขออนุญาตสร้างบ้าน ได้พบกับพนักงานคนหนึ่ง(ไม่ได้ดูชื่อว่าชื่ออะไร) พนักงานขอดูแบบบ้าน ไม่ถึง 5 วินาที ตอบมาว่า
พนักงาน: ไปจ้างบริษัทเขียนมาเหรอหรือเขียนเอง
ดิฉัน: จ้างบริษัทค่ะ
พนักงาน: ผังหมุดก็ผิด แผนที่พอสังเขปก็ไม่มี (ด้วยเสียงดังและน้ำเสียงห้วนๆ)
ดิฉันก็ถามกลับว่าขาดอะไรบ้าง ผิดอย่างไรบ้าง
พนักงาน : ให้คนเขียนทำให้ใหม่นะ ทีหลังมาจ้างที่เทศบาล มีคนมีความรู้เยอะเก่งกว่าบริษัทอีก คงหมดหลายหมื่นสิ จำไว้นะทีหลังถ้ามีญาติพี่น้องให้บอกด้วย ที่นี่เขียนเองอนุมัติแบบเอง แค่หมื่นห้าเองไม่แพงเท่าบริษัท จำไว้
ิ(พูดด้วยน้ำเสียงที่ดังชัดเจน) และไม่บอกให้ทราบด้วยว่าผังหมุดผิดอย่างไร
ปณิตา 0819755501

Vote: 
Vote up!
Vote down!

Points: 0

You voted ‘up’

จำนวนผู้เข้าชม: 725