รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘

Tuesday, June 16, 2015

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘

 

https://youtu.be/NzHPotFV-5M

จำนวนผู้เข้าชม: 493