รักษ์ผ้าไทย รักษ์ความเป็นไทย

รักษ์ผ้าไทย รักษ์ความเป็นไทย
ต่อยอดผ้าไทยให้รุ่งเรือง
อนุรักษ์หัตถศิลป์พื้นเมืองให้ยั่งยืน
[ ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ]
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มีนโยบายส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทยเพื่อสร้างการรับรู้และปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
จังหวัดอุดรธานีเองก็เป็นอีกจังหวัดที่มีความโดดเด่นในเรื่องของงานหัตถศิลป์พื้นถิ่นอย่างผ้าหมี่ขิด และนอกจากนั้นยังมีผ้าชนิดอื่น ๆ ที่เป็นภูมิปัญญาและเป็นสินค้า OTOP เช่น ผ้าฝ้ายมัดหมี่ย้อมครามหมักโคลน ลายหมากจับน้อยบ้านเชียง ที่ปรากฏในภาพ ซึ่งใช้การทอแบบสี่ตะกอ มีเนื้อผ้านุ่ม สวมใส่สบาย
จำนวนผู้เข้าชม: 976