ปิดสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดโรค

คำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 3779/2564 
เรื่อง ปิดสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดโรค และการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไว้เป็นการชั่วคราว
1.บริษัท แซคประตูม้วน บ้านจั่น อ.เมือง
2.ร้านกรุงเก่า ก๋วยเตี๋ยวเรือ ซอยอดุลยเดช อ.เมือง
3.ร้านแม่ปรีดาหมูสด ซอยหลังวัดโพธิ์ อ.เมือง
4.ธนาคารทิสโก้ สาขาอุดรธานี ถ.อุดรดุษฎี อ.เมือง
5.ร้านแจ่วฮ้อนในศูนย์อาหารบิ๊กซี สาขาอุดรธานี อ.เมือง
6.Fitness First ชั้น 3 เซนทรัลพลาซาอุดรธานี อ.เมือง 
(ลำดับที่ 1 - 6 ปิดวันที่ 1 - 3 กันยายน 2564)
7.ร้านอาหารทุกร้านในซอยสัมพันธมิตร ให้จำหน่ายซื้อกลับไปที่บ้านได้ งดนั่งรับประทานอาหารและเครื่องดื่มภายในร้าน (ตั้งแต่วันที่ 1 - 14 กันยายน 2564)
สั่ง ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2564 
นายสยาม ศิริมงคล
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี
ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดอุดรธานี
วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, September 1, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 733