ประชุมหารือแนวทางการจัดสรรวัคซีน “ ซิโนฟาร์ม Sinopharm ”

แนวทางการจัดสรรวัคซีน “ ซิโนฟาร์ม Sinopharm ”  สำหรับป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด COVID-19 ให้กับประชาชน ]
.               เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. ที่ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี  ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี 
เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการจัดสรรวัคซีน “ซิโนฟาร์ม Sinopharm”  สำหรับป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด COVID-19  โดยมีนายเรืองยุทธ ประสาทสวัสดิ์ศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
นางสาวฉัตรฤดี ต.ศรีวงษ์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นายอาทิตย์ นามบุตร ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี นายประภาส บุตรอุดม รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี  นพ.เมธิพจน์ ชาตะเมธีกุล ผู้อำนวยการกองการแพทย์ 
โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี  นายสุกฤต สายจันทคาม ผู้อำนวยการสำนักคลัง นายวีรพงษ์ เต็งรังสรรค์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี  พันโทวรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ
รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี  นายวันชัย อนุตรชัชวาลย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี  นายอนุชา เปรมเพชร ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี ผู้แทนจากชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี 
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี สมาคมพ่อค้าจีนจังหวัดอุดรธานี สมาคมชาวเวียดนามจังหวัดอุดรธานี และบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี เข้าร่วมประชุม 
พร้อมทั้งหารือถึงการบูรณาการทำงานร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี
จำนวนผู้เข้าชม: 1,293