ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

04/10/2017

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานเทศบาลและผู้บริหารเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตามเอกสารแนบดังนี้

จำนวนผู้เข้าชม: 801