ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐ (แบบติดตั้งบนสะพานลอย มทบ. ค่าบประจักษ์ศิลปาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางกำหนดและปิดประกาศ

วันที่เผยแพร่: 
Thursday, August 11, 2022
จำนวนผู้เข้าชม: 64