นายอาทิตย์ นามบุตร

ตำแหน่ง: 
ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
โทรศัพท์: 
0 4232 5176-85 ต่อ 3107
มือถือ: 
08 1872 3372
จำนวนผู้เข้าชม: 6,642