นายมณเทียร ทองรัตน์

ตำแหน่ง: 
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทรศัพท์: 
042 -325176-85 ต่อ 4109
จำนวนผู้เข้าชม: 1,118