นายพิเชษฐ ศรีวิไล

ตำแหน่ง: 
รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
โทรศัพท์: 
0 4232 5176-85 ต่อ 3119
มือถือ: 
09 8115 3819
จำนวนผู้เข้าชม: 3,797