ท่านธนาดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุดรธานี ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

รงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิวราราม ได้รับการตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 นำโดยท่านธนาดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุดรธานี ท่านวัชรพล ขาวขำ ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านกนกอร ไชยมูล ท่านผู้อำนวยการสำนักการศึกษา และคณะฯ

จำนวนผู้เข้าชม: 94