ดร.หรั่ง-ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี วัดศรีคุณเมือง

ดร.หรั่ง-ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี วัดศรีคุณเมือง (วัดบ้านเหล่า) 
วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ วัดศรีคุณเมือง (วัดบ้านเหล่า) จังหวัดอุดรธานี ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี 
ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีวัดศรีคุณเมือง (วัดบ้านเหล่า) โดยมีนายศราวุธ เพชรพนมพร ส.ส.อุดรธานี เขต 1 ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ 
เป็นประธานทอดกฐินสามัคคีวัดศรีคุณเมือง(วัดบ้านเหล่า) พร้อมด้วยนายภุชงค์ กิจขยัน เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ทีมงานสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี ประธานชุมชน และพุทธศาสนิกชน พี่น้องประชาชนชาวชุมชนบ้านเหล่า 1 , 2 และ 3 ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด COVID-19 
ของ จ.อุดรธานี อย่างเคร่งครัด
จำนวนผู้เข้าชม: 1,348